İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Kuruluşumuzun değerlerini yaşama geçirerek uzun dönemli iş hedeflerinin başarılabilmesi için çalışanlarımızın önceliğimiz olduğunu iyi biliriz. Bu sebeple çalışanlarımızı odağımıza aldığımız daha güçlü bir kurum kültürünün ve insan kaynakları yönetim anlayışının gelişmesi için büyük bir çaba gösteririz. Çalışanlarımıza karşı adil olmak, fırsat eşitliğini yaşatan verimli bir çalışma ortamı oluşturmak, ne düşündüğümüzü açıklıkla kendileri ile açıklıkla paylaşmak ve yenilikçi fikirlerinden yararlanmaktan vazgeçemeyiz.

Bu sebeple çalışanlarımızı odağımıza aldığımız daha güçlü bir kurum kültürünün ve insan kaynakları yönetim anlayışının gelişmesi için büyük bir çaba gösteririz.

Çalışanlarımıza karşı adil olmak, fırsat eşitliğini yaşatan verimli bir çalışma ortamı oluşturmak, ne düşündüğümüzü açıklıkla kendileri ile açıklıkla paylaşmak ve yenilikçi fikirlerinden yararlanmaktan vazgeçemeyiz.

İŞE ALMA

Doğru işe doğru çalışanın gerektirdiği nitelik ve yetkinlikler ile birlikte, değerlerimizle uyum sağlayacak tutum ve davranışların varlığı bizim için son derece önemlidir. Mezun olduğu okul dışında sahip olduğu bilgiyi işinde en iyi şekilde kullanabilecek, öğrenmeye açık ve Ekip arkadaşları ile birlikte uyum içinde çalışacak adayları seçerek, işe alırız.

EĞİTİM VE GELİŞİM

İçinde yer aldığımız sektörün ve yaptığımız işin insan odaklı olması sebebiyle gelişimi sürekli kılarak işimizi büyük bir özemle en iyi şekilde yapabilmek için farklı öğrenme araçlarıyla desteklenen eğitimleri planlar ve uygularız.

KARİYER YÖNETİMİ

Her çalışanımızın işini yaparken kullanabileceği bir yeteneği olduğuna inanırız. Amacımız, Onların kendi kariyer hedeflerini gerçekleştirebileceği uygun ortamı tanımlamak, atama ve terfilerde fırsat eşitliği ilkesini yaşatarak, kuruluşumuzdaki yeni görevlerde öncelikle kendi içimizdeki çalışanlarımıza yer vermektir.

PERFORMANS YÖNETİMİ

Kuruluşu hedeflerimizin gerçekleşmesi için çalışanlarımızın hep birlikte aynı hedefe koştuğu, adil, objektif ve ölçülebilir bir sistemle değerlendirilerek, hedeflerinin gerçekleşmesinde bir zorluk yaşadıklarında da onlara rehberlik yaparız.

DEĞERLERİMİZ

1.Hasta ve Çalışan Güvenliği

2.Tıbbi Etik Kurallara Bağlılık

3.Yenilikçilik

4.Çalışan Mutluluğu

5.Hasta Memnuniyeti

6.Ben Değil Biz Olmak

İŞE ALIM

Çalışanlarımıza karşı adil olmak, fırsat eşitliğini yaşatan verimli bir çalışma ortamı oluşturmak, ne düşündüğümüzü açıklıkla kendileri ile açıklıkla paylaşmak ve yenilikçi fikirlerinden yararlanmaktan vazgeçemeyiz.

Doğru işe doğru çalışanın gerektirdiği nitelik ve yetkinlikler ile birlikte, değerlerimizle uyum sağlayacak tutum ve davranışların varlığı bizim için son derece önemlidir. Mezun olduğu okul dışında sahip olduğu bilgiyi işinde en iyi şekilde kullanabilecek, öğrenmeye açık ve Ekip arkadaşları ile birlikte uyum içinde çalışacak adayları çeşitli mülakat yöntemleriyle, test ve envanter uygulamalarıyla seçerek, işe alırız.

İŞE ALIM

Çalışanlarımıza karşı adil olmak, fırsat eşitliğini yaşatan verimli bir çalışma ortamı oluşturmak, ne düşündüğümüzü açıklıkla kendileri ile açıklıkla paylaşmak ve yenilikçi fikirlerinden yararlanmaktan vazgeçemeyiz.

Doğru işe doğru çalışanın gerektirdiği nitelik ve yetkinlikler ile birlikte, değerlerimizle uyum sağlayacak tutum ve davranışların varlığı bizim için son derece önemlidir. Mezun olduğu okul dışında sahip olduğu bilgiyi işinde en iyi şekilde kullanabilecek, öğrenmeye açık ve Ekip arkadaşları ile birlikte uyum içinde çalışacak adayları çeşitli mülakat yöntemleriyle, test ve envanter uygulamalarıyla seçerek, işe alırız.

ÜCRET VE YAN HAKLAR

Çalışanlarımızın iş ve özel yaşamlarını desteklemek ve kurum hedeflerini gerçekleştirmek için performansa bağlı ve pazara uyumlu yan haklar yönetimiyle birlikte tüm çalışanlarımıza Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yapılmaktadır.

LİDER OL

Geleceğin liderlerini bugünden hazırladığımız kurumumuzda OL Liderlik Modeliyle çalışıyoruz.

KENDİNE LİDER OL

Bir bireyin lider olabilmesi için öncelikle kendi tutum ve davranışlarını yönetmesinin son derece önemli olduğuna inandık.

İŞİNDE LİDER OL

İşini en iyi şekilde yapanların takım yöneten liderler kadar önemli olduğuna inandık.

TAKIMINA LİDER OL

Yönetsel sorumluluğumuz altında yer alan çalışanları ortak hedefler altında birleştirerek ancak onlarla başarılı olunacağına inandık .

DEĞİŞİME LİDER OL

MP İzmir’in vizyonunu gerçekleştirmek amacıyla önceliklerimizden birininde hastalarımıza en iyi hizmeti sunmak için değişimde sorumluluk alarak başarılı olunacağına inandık .

SÜREKLİ EĞİTİM VE GELİŞİM

İçinde yer aldığımız sektörün ve yaptığımız işin insan odaklı olması sebebiyle gelişimi sürekli kılarak işimizi büyük bir özemle en iyi şekilde yapabilmek için farklı öğrenme araçlarıyla desteklenen eğitimleri planlar ve uygularız.

YILDIZIM SENSİN

Hedeflerimize giden yolda çalışanlarımızın başarıların anında onurlandırma ve ödül yönetimimizle sistematik olarak gerçekleştiriyoruz. Çalışanlarımız dilerse hemen, dilerse yıldızlarını biriktirerek istedikleri ödüllerini online platformda seçebilme ve kullanabilme imkanı sunuyoruz.

AÇIK POZİSYONLARIMIZ

Medicalpark İzmir, Gaziantep ve Batman Hastanesi’nde açılan pozisyonlar için ilan detaylarına bakabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz. Eğer aşağıda listelenmiş olan açık pozisyonlarda kendinize uygun bir ilan bulamadıysanız, lütfen “Genel Başvuru” ilanımıza başvurunuz.