FUNCTIONAL MEDICINE SAĞLIK A.Ş.

Hakkımızda

Fonksiyonel Tıp ekibimizin temel amacı, hastalık yapıcı nedenlerin ortadan kaldırılması, mevcut hastalıkların seyrinin geriye döndürülmesi ve mümkünse tamamen tedavi edilmesidir. Bu yaklaşım, sağlığın yeniden kazanılması ve iyileştirilmesi için semptomların baskılanmasından ziyade, hastalığın altında yatan nedenlere odaklanır ve vücudu bir bütün olarak ele alır.

Tedavide olası toksine maruz kalmanın önlenmesi, yaşam tarzı değişikliği, beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi ve besin desteklerinin eklenmesini içeren yaklaşım ile vücudun kendi kendini onaran sisteminin çalıştırılması amaçlanır.